1.
EDUKACYJNYCH, Przegląd Badań. Strona tytułowa i redakcyjna. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) [online]. 31 December 2019, T. 2, nr 31, s. 1–3. [accessed 3.12.2021]. DOI 10.12775/32642.