1.
STĘPNIEWSKA-GĘBIK, Hanna & TRUSZ, Sławomir. The Explicit Attitude of Adolescents Towards Peers with Cancer. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) [online]. 30 December 2020, T. 2, nr 31, s. 107–125. [accessed 28.11.2021]. DOI 10.12775/PBE.2020.022.