1.
EDUKACYJNYCH, Przegląd Badań. List of reviewers of „Przegląd Badań Edukacyjnych” („Educational Studies Review”) in 2020/ Lista recenzentek i recenzentów „Przeglądu Badań Edukacyjnych” w 2020 roku. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) [online]. 30 December 2020, T. 2, nr 31, s. 261–263. [accessed 4.12.2021]. DOI 10.12775/32628.