1.
WRÓBLEWSKA, Walentyna. Attitudes of students towards activity in scientific circles. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) [online]. 17 January 2014, T. 2, nr 17, s. 121–133. [accessed 2.6.2023]. DOI 10.12775/PBE.2013.016.