Ćwirynkało, K., M. Włodarczyk-Dudka, and A. Arciszewska. “Attitudes of Parents Towards Children With a Statement of Special Educational Needs”. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), vol. 2, no. 21, May 2016, pp. 35-59, doi:10.12775/PBE.2015.047.