Jakubowska, L., A. N. Chmielarz, J. Skorupski-Cymbaluk, and A. Kobylarek. “Attitudes to Studying in Poland”. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), vol. 1, no. 32, June 2021, pp. 41–59, doi:10.12775/PBE.2021.003.