Murawska, I. “Rebellion of School-Age Youth in Poland”. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), vol. 2, no. 31, Dec. 2020, pp. 79-87, doi:10.12775/PBE.2020.020.