Edukacyjnych, P. B. “List of Reviewers of „Przegląd Badań Edukacyjnych” („Educational Studies Review”) in 2020/ Lista Recenzentek I recenzentów „Przeglądu Badań Edukacyjnych” W 2020 Roku”. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), vol. 2, no. 31, Dec. 2020, pp. 261-3, doi:10.12775/32628.