Bilewicz-Kuźnia, B. “Imaginary Perspective Taking in Six-Year-Olds”. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), vol. 2, no. 31, Dec. 2020, pp. 5-22, doi:10.12775/PBE.2020.016.