Kwiatkowska, W., and M. Skibińska. “The Teacher’s Presence in Online Learning Community”. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), vol. 2, no. 27, Nov. 2018, pp. 33-50, doi:10.12775/PBE.2018.015.