[1]
P. B. Edukacyjnych, “List of reviewers of „Przegląd Badań Edukacyjnych” („Educational Studies Review”) in 2020/ Lista recenzentek i recenzentów „Przeglądu Badań Edukacyjnych” w 2020 roku”, PBE, vol. 2, no. 31, pp. 261–263, Dec. 2020.