Ćwirynkało, K., Włodarczyk-Dudka, M. and Arciszewska, A. (2016) “Attitudes of Parents Towards Children with a Statement of Special Educational Needs”, Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), 2(21), pp. 35–59. doi: 10.12775/PBE.2015.047.