Jonczy-Adamska, M. (2016) “Teachers’ Perception of School Discrimination”, Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), 2(21), pp. 7–34. doi: 10.12775/PBE.2015.046.