Zaorska, M. (2015) “The Paradigm of Modern Special Pedagogy”, Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), 1(20), pp. 171–182. doi: 10.12775/PBE.2015.042.