Zwiernik, J. (2012) “Podejście mozaikowe w badaniu doświadczania przez dzieci życia codziennego w instytucjach wczesnej opieki i edukacji”, Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), 2(15), pp. 159–176. doi: 10.12775/PBE.2012.001.