Murawska, I. (2015) “Contemporary Trends in Polish Research on Skills”, Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), 2(19), pp. 167–180. doi: 10.12775/PBE.2014.027.