Edukacyjnych, P. B. (2019) “Strona tytułowa i redakcyjna”, Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), 2(31), pp. 1–3. doi: 10.12775/32642.