Stępniewska-Gębik, H. and Trusz, S. (2020) “The Explicit Attitude of Adolescents Towards Peers with Cancer”, Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), 2(31), pp. 107–125. doi: 10.12775/PBE.2020.022.