Murawska, I. (2020) “Rebellion of School-Age Youth in Poland”, Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), 2(31), pp. 79–87. doi: 10.12775/PBE.2020.020.