Edukacyjnych, P. B. (2020) “List of reviewers of „Przegląd Badań Edukacyjnych” („Educational Studies Review”) in 2020/ Lista recenzentek i recenzentów „Przeglądu Badań Edukacyjnych” w 2020 roku”, Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), 2(31), pp. 261–263. doi: 10.12775/32628.