Bilewicz-Kuźnia, B. (2020) “Imaginary Perspective Taking in Six-Year-Olds”, Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), 2(31), pp. 5–22. doi: 10.12775/PBE.2020.016.