Wróblewska, W. (2014) “Attitudes of students towards activity in scientific circles”, Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), 2(17), pp. 121–133. doi: 10.12775/PBE.2013.016.