Tuszyńska-Bogucka, W., Bogucki, J. and Dziduch, D. (2014) “Satisfaction and self-esteem in women in different types of relations”, Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), 2(17), pp. 69–85. doi: 10.12775/PBE.2013.013.