Izdebski, Z. (2018) “The Art of Successful Love”, Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), 2(25), pp. 111–121. doi: 10.12775/PBE.2017.022.