Ćwirynkało, Katarzyna, Monika Włodarczyk-Dudka, and Aleksandra Arciszewska. 2016. “Attitudes of Parents Towards Children With a Statement of Special Educational Needs”. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) 2 (21):35-59. https://doi.org/10.12775/PBE.2015.047.