Jonczy-Adamska, Małgorzata. 2016. “Teachers’ Perception of School Discrimination”. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) 2 (21):7-34. https://doi.org/10.12775/PBE.2015.046.