Zaorska, Marzenna. 2015. “The Paradigm of Modern Special Pedagogy”. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) 1 (20):171-82. https://doi.org/10.12775/PBE.2015.042.