Bąbka, Jarosław Antoni, and Regina Korzeniowska. 2024. “Social Inclusion of Adults With a Light Intellectual Disability”. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) 2 (43):47-70. https://doi.org/10.12775/PBE.2023.027.