Edukacyjnych, Przegląd Badań. 2019. “Strona tytułowa I Redakcyjna”. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) 2 (31):1-3. https://doi.org/10.12775/32642.