Stępniewska-Gębik, Hanna, and Sławomir Trusz. 2020. “The Explicit Attitude of Adolescents Towards Peers With Cancer”. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) 2 (31):107-25. https://doi.org/10.12775/PBE.2020.022.