Edukacyjnych, Przegląd Badań. 2020. “List of Reviewers of „Przegląd Badań Edukacyjnych” („Educational Studies Review”) in 2020/ Lista Recenzentek I recenzentów „Przeglądu Badań Edukacyjnych” W 2020 Roku”. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) 2 (31):261-63. https://doi.org/10.12775/32628.