Wróblewska, Walentyna. 2014. “Attitudes of Students towards Activity in Scientific Circles”. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) 2 (17):121-33. https://doi.org/10.12775/PBE.2013.016.