Kwiatkowska, Wioletta, and Małgorzata Skibińska. 2018. “The Teacher’s Presence in Online Learning Community”. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) 2 (27):33-50. https://doi.org/10.12775/PBE.2018.015.