Baczała, Ditta, Jarosław Bąbka, and Agnieszka Nowicka. 2018. “Psychological and Pedagogical Care for Children With Special Educational Needs – a System in Poland”. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) 1 (26):7-20. https://doi.org/10.12775/PBE.2018.001.