Izdebski, Zbigniew. 2018. “The Art of Successful Love”. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) 2 (25):111-21. https://doi.org/10.12775/PBE.2017.022.