Kowalska, Małgorzata. 2017. “Narrative Identity of a Transsexual Woman – an Individual Case Study”. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) 1 (24):119-36. https://doi.org/10.12775/PBE.2017.007S.