Kielar, Marzanna Bogumiła. 2016. “Spirituality According to AQAL Model. A Contribution to Integral Education”. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) 1 (22):125-48. https://doi.org/10.12775/PBE.2015.065.