EDUKACYJNYCH, P. B. List of reviewers of „Przegląd Badań Edukacyjnych” („Educational Studies Review”) in 2020/ Lista recenzentek i recenzentów „Przeglądu Badań Edukacyjnych” w 2020 roku. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), [S. l.], v. 2, n. 31, p. 261–263, 2020. DOI: 10.12775/32628. Disponível em: https://apcz.umk.pl/PBE/article/view/32628. Acesso em: 4 dec. 2021.