Ćwirynkało, K., Włodarczyk-Dudka, M., & Arciszewska, A. (2016). Attitudes of Parents Towards Children with a Statement of Special Educational Needs. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), 2(21), 35–59. https://doi.org/10.12775/PBE.2015.047