Zaorska, M. (2015). The Paradigm of Modern Special Pedagogy. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), 1(20), 171–182. https://doi.org/10.12775/PBE.2015.042