Zwiernik, J. (2012). Podejście mozaikowe w badaniu doświadczania przez dzieci życia codziennego w instytucjach wczesnej opieki i edukacji. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), 2(15), 159–176. https://doi.org/10.12775/PBE.2012.001