Jakubowska, L., Chmielarz, A. N., Skorupski-Cymbaluk, J., & Kobylarek, A. (2021). Attitudes to Studying in Poland. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), 1(32), 41–59. https://doi.org/10.12775/PBE.2021.003