Edukacyjnych, P. B. (2019). Strona tytułowa i redakcyjna. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), 2(31), 1–3. https://doi.org/10.12775/32642