Stępniewska-Gębik, H., & Trusz, S. (2020). The Explicit Attitude of Adolescents Towards Peers with Cancer. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), 2(31), 107–125. https://doi.org/10.12775/PBE.2020.022