Murawska, I. (2020). Rebellion of School-Age Youth in Poland. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), 2(31), 79–87. https://doi.org/10.12775/PBE.2020.020