Jagiełło-Rusiłowski, A., & Solarczyk-Szwec, H. (2014). Literature review of key research on social competency in Polish and worldwide higher education. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), 2(17), 27–51. https://doi.org/10.12775/PBE.2013.011