Izdebski, Z. (2018). The Art of Successful Love. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), 2(25), 111–121. https://doi.org/10.12775/PBE.2017.022