(1)
Edukacyjnych, P. B. List of Reviewers of „Przegląd Badań Edukacyjnych” („Educational Studies Review”) in 2020/ Lista Recenzentek I recenzentów „Przeglądu Badań Edukacyjnych” W 2020 Roku. PBE 2020, 2, 261-263.