[1]
Zwiernik, J. 2012. Podejście mozaikowe w badaniu doświadczania przez dzieci życia codziennego w instytucjach wczesnej opieki i edukacji. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review). 2, 15 (Dec. 2012), 159–176. DOI:https://doi.org/10.12775/PBE.2012.001.