[1]
Stępniewska-Gębik, H. and Trusz, S. 2020. The Explicit Attitude of Adolescents Towards Peers with Cancer. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review). 2, 31 (Dec. 2020), 107–125. DOI:https://doi.org/10.12775/PBE.2020.022.